Dotace z EU

Společnost VYVA PLAST je příjemcem dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporován je inovační projekt Zavedení do výroby nové generace rekuperačních lamel.

Předmětem předkládaného projektu je zavést do sériové výroby a na trh nové konstrukční řešení lamel do rekuperačních výměníků vyráběných unikátní technologií výroby.
Díky této inovaci dojde k optimalizaci dosud vyráběné řady plastových protiproudých rekuperačních výměníků

Společnosti VYVA PLAST, s.r.o. se podařilo na základě vlastního výzkumu a vývoje zahrnujícího vývoj vhodných materiálů, ověřování možností tvarování, zkoušení a odlaďování výrobku, navrhnout nové konstrukční řešení lamel (i technologický proces jejich výroby), které budou mít optimalizovanou geometrii a zvýšené přesnosti výsledného tvaru jak v rovinnosti, tak ostřihu. Použitím těchto inovovaných lamel ve výměnících budou mít výměníky nižší tlakovou ztrátu o 10 % a zvýšenou účinnost o 3 %.