Recycling

Už od prvopočátků společnost VYVA PLAST, s.r.o. zpracovává významné množství recyklovaných materiálů a sama recykluje. Naší filozofií je nadřazení druhotných materiálů nad primárními a naším cílem je využití druhotných materiálů pro vakuovou výrobu z nadpoloviční většiny a tento podíl nadále zvyšovat až ke 100%. U našich odběratelů prosazujeme použití recyklovaných materiálů, jelikož recyklace je zcela kritická pro udržitelný rozvoj. Proto už od návrhu a vývoje navrhujeme řešení které se v maximální možné míře opírá o recyklované materiály a ty hůře recyklovatelné nahrazujeme snadno recyklovatelnými.

Odběratelům navrhujeme zpětný výkup použitých výrobků a tím stahujeme materiál, který může být opět použit, z trhu. Naše vlastní třídírna, modernizovaná v roce 2021, separovala v roce 2022 více než 800 tun materiálů, které díky tomu našli opětovné použití.